28° / 12° Poc tapat

Comunicació i consulta pública prèvia respecte l’aprovació de l’Ordenança reguladora d’accés motoritzat la Muntanya d’Alinyà

DIMECRES 20 MARÇ 2024

L’Ajuntament de Fígols i Alinyà i l’Ajuntament d’Odèn  juntament amb la Fundació Catalunya La Pedrera i, de la mà dels ramaders d’Alinyà, el Comú de Cambrils, els propietaris del Call d’Odèn i la Reserva Nacional de Caça del Cadí, van iniciar els treballs per a l’elaboració d’una proposta de regulació dels accessos rodats a la Muntanya d’Alinyà, que després de diverses converses, es va materialitzar en una proposta.

 

De conformitat amb el que estableix l'article 133 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre de procediment administratiu comú, amb caràcter previ a l'elaboració del projecte de l'ordenança, s'ha de substanciar una consulta pública, mitjançant el portal web de l'Administració competent, de conformitat amb l'article 133.

 

Finalitzat aquest tràmit previ de consulta pública es procedirà a la seva aprovació inicial per part del Ple de l’Ajuntament i es sotmetrà el text a exposició pública.

1.- Denominació:   Ordenança reguladora de l'accés motoritzat a la Muntanya d'Alinyà.

2.- Objectiu: Reduir la freqüència de vehicles a la zona, que no siguin veïns del municipi.

3.- Justificació de l'ordenança: S’ha considerat adient limitar l’accés rodat a la zona alta de la Muntanya d’Alinyà per reduir-hi la freqüentació de vehicles, establir una nova zona d’aparcament per a un màxim de 10 vehicles a l’accés al camí de muntanya des de la carretera L-401 amb plafons interpretatius que expliquin els valors excepcionals de les zones altes de la Muntanya d’Alinyà juntament amb una barrera per limitar l’accés rodat per fer efectiva la restricció de circulació amb vehicle a motor,  també es valora instal·lar dues barreres més.

 4.- Entrada en vigor: D'acord amb la legislació, la limitació de l’accés rodat i l’establiment de barreres podrà tenir vigència des del moment de la publicació de l’aprovació definitiva de l’ordenança, pel que fa la part sancionadora aquesta no seria vigent fins a l’inici del següent exercici fiscal des de la publicació de l’aprovació.

5.- Espai de consulta: Es podrà sol·licitar informació a les dependències municipals, durant el termini de 15 de dies.

            Es fa públic al portal web de transparència d'aquest Ajuntament per termini de 15 dies a fi de donar audiència general.

L'alcalde

Lluís Riu Cardona