Dijous, 23 De Maig De 2019
Carrer Església, s/n, Fígols i Alinyà - 25794
Telèfon: 973383100 Fax: 973383611

Novetats

01/01
2014

REGISTRE D'ANIMALS DE COMPANYIA


Foto

Les persones que tenen gossos, gats o fures (tots tres considerats animals de companyia) han de censar-los a l'ajuntament del municipi de la residència habitual dels animals. Identificar i censar els animals de companyia és obligatori.


Informació addicional


El termini màxim és de tres mesos des del naixement de l’animal i de trenta dies des de la data d’adquisició o del canvi de residència. Igualment, s’ha de comunicar qualsevol canvi en la tinença (canvi de domicili, defunció, etc.). Abans de la inscripció en el cens municipal, un veterinari ha d'haver identificat l'animal amb un microxip. Per donar-los d’alta cal presentar: - Cartilla sanitària de l’animal. - DNI del propietari - Acreditació de la identificació de l’animal. - En cas de gossos potencialment perillosos, també cal aportar la pòlissa d’assegurança civil per danys a tercers, on constin les dades identificatives del gos. No inscriure un gos, un gat o una fura en el registre municipal es considera una infracció lleu.
Cercador

Ajuntament
Totes les administracions

Destacats

Mapa Web