Dimarts, 19 De Gener De 2021
Carrer Església, s/n, Fígols i Alinyà - 25794
Telèfon: 973383100 Fax:

13/05/2020

ANUNCI SOBRE DELEGACIÓ DE LES FUNCIONS D’ALCALDIA PER BAIXA D’INCAPACITAT TEMPORAL


Per Decret d'Alcaldia 27/2020, d'11 de maig, es pren la resolució de de delegar les funcions de l'Alcaldia en el tinent d'alcalde a causa de baixa per incapacitat temporal.

Es fa pública la delegació de les funcions d'alcaldia a favor del Sr. Lluís Betriu Sabata de conformitat amb el que preveu l'article 44 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.


Informació addicional


Cercador

Ajuntament
Totes les administracions

Destacats

Mapa Web